ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att främja vetenskaplig forskning med huvudsaklig inriktning mot företagande. Ändamålet skall fullgöras genom att minst 3 och högst 6 forskare erhåller årliga stipendier á sex stycken prisbasbelopp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bromanska Stiftelsen för forskning och företagande
Organisationsnummer:802424-8026
Adress:
  • Göteborgs universitet
  • Box 100
  • 405 30 Göteborg
Telefonnummer:031-7863052
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:67 116 626 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS