ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja teknisk/naturvetenskaplig utbildning och forskning genom att utdela stipendier. Av den årliga nettoavkastningen skall minst 10% läggas till kapitalet och återstoden utdelas under kalenderåret närmast efter inkomståret. Årligen skall ett stipendium utdelas. Behöriga att ansöka om stipendiet är elever vid Kommunens tekniska gymnasium (f.n. Sven Eriksonsskotan) i någon av de sista två årskurserna pil gymnasiets naturvetenskapsprogram, teknisk eller naturvetenskaplig gren. Stipendiet utdelas till elever, dock maximalt 5 st, som är intresserade av kemi och vår miljö. Ansökan om stipendium skall ställas till rektor och åtföljas av meritförteckning samt uppgift om vartill stipendiet skall användas.Skolans rektor prövar ansökningarna och utser den/de mest meriterade bland sökandena. Vid prövningen skall hänsyn tagas till såväl sökandens formella meriter som innehållet i den tekniska/naturvetenskapliga utbildning till vilken stipendiet sökes. Redogörelse om hur stipendiet utnyttjats skall inlämnas till rektor inom tolv månader från det att det utbetalats.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Britta och Evald Saméns stipendiestiftelse
Organisationsnummer:864502-0622
Adress:
  • Ekonomistyrning
  • 501 80 Borås
Telefonnummer:033-357000
E-post:carina.andell@boras.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS