ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att direkt eller indirekt bidra till differentieringen av näringslivet inom Karlskogaregionen*) samt till en höjning av den tekniska kompetensnivån därstädes bl.a. genom att stödja tillkomsten av nya företag, nytillkommandeeller utvidgad verksamhet inom etablerade företag samt utveckling av nya produkter, att stödja högre teknisk utbildning *) Med Karlskogaregionen avses kommunerna Karlskoga, Degerfors, Kristinehamn och Storfors.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bofors Stiftelse av 1990
Organisationsnummer:876400-5602
Adress:
  • Länsstyrelsen i Örebro län
  • 701 86 ÖREBRO
Telefonnummer:070-620 27 88
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 499 493 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS