ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska i princip årligen dela ut ett eller två eller flera stipendier till framstående journalister inom lokalpress och rikspress.Pris nr 1 ska riktas inte minst till näringslivsjournalistik med särskild betoning av miljö, etik och hållbar verksamhet. Stipendiet ska heta ” Bertil Torekulls stora pris för betydande insats inom..( med tillägg av namnet på den sektor inom vilken prismottagaren agerar).Pris nr 2 ska på samma ekonomiska villkor som för pris 1 utdelas till frihetlig lokaltidningsjournalistik av hög klass gärna med betoning på kultur, konflikten globalt/ lokalt och/eller liknande frågor av demokratisk sprängkraft. Stipendiet ska heta ” Bertil Torekulls stora pris för fördjupande lokaltidningsjornalistik”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bertil Torekulls stiftelse för stöd åt fördjupande journalistik inom såväl landsortspress som rikspress
Organisationsnummer:802477-5796
Adress:
  • Bertil Torekull
  • Östersjögatan 43
  • 272 38 Brantevik
Telefonnummer:0414-221 36
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:200 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS