ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall användas antingen a) till ett stipendium till en förtjänt forskare inom stiftelsens rubricerade forskningsområde eller b) för inköp av medicinsk apparat eller apparatur användbar för forskning inom stiftelsens rubricerade forskningsområde. Med begreppet ”avkastning” avses här inte endast sedvanlig civilrättslig avkastning såsom räntor och utdelningar, utan även uppkomna vinster vid försäljning av stiftelsen tillhörig egendom – så kallade reavinster. Halva reavinsten som genererats sedan föregående utdelning får delas ut medan den resterande delen alltid skall stå kvar i stiftelsen som tillväxt av kapitalet. Stiftelsens kapital får ej användas för stipendier eller apparat/apparaturköp. Vid start av stiftelsen eller då avkastningen på stiftelsens kapital är lågt skall avkastningen kunna sparas för att istället utdelas något av de tre nästföljande åren.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bertil Larssons stiftelse för stöd till medicinsk forskning inom cancerområdet
Organisationsnummer:802479-8103
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS