ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte skall vara att främja vård av behövande, ålderstigna, sjuka eller lytta. Om ytterligare kapital av donator efter bildandet tilföres stiftelsen skall dennas syfte även vara att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning. Stiftelsens syfte skall vidare vara att förvalta den av Dr Felix Neubergh år 1995 gjorda donation om GBP 30.000,00. Den behållna avkastningen skall årligen delas ut som ett rese- och studiestipendium till yngre läkare eller yngre, ograduerad forskare, som önskar specialisera sig inom ämnesområdet oftalmiatrik. Stipendiaterna skall vara bosatt i Göteborgs och Bohus län eller i Göteborgs kranskommuner.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bertha och Felix Neuberghs Stiftelse
Organisationsnummer:857202-9661
Adress:
  • Erik Dahlbergsgatan 11 B
  • 411 26 Göteborg
Telefonnummer:031-167035
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 248 214 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS