ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja stöd för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller intellektuella funktionsnedsättningar och/eller neurologiska
sjukdomar, särskilt inom autismspektrumområdet, och epilepsi. Språklig träning för barn och ungdomar inom målgruppen ska också beaktas. Ändamålet ska uppfyllas genom att lämna ekonomiska bidrag för att stödja verksamheter med detta syfte. Stiftelsen får även främja vetenskaplig forskning och utbildning inom områden som nämns ovan.

Stiftelsen får också verka för kunskapsspridning och opinionsbildning kring frågor som rör barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller neurologiska sjukdomar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bengt och Elna Molins Stiftelse
Organisationsnummer:802482-5302
Adress:
  • Kent Molin
  • Basungatan 14
  • 421 40 Västra Frölunda
Telefonnummer:0793-337835
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS