ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att förvalta medel som överlämnas till stiftelsen i syfte att premiera anställda inom Bäckman Blästermaskiner AB, 556402-4601 och dess helägda dotterföretag Svensk Blästring & Maskinteknik AB, 556098-8510 (nedan koncernen) och att låta medlen komma de anställda tillgodo i enlighet med företagens villkor i samband med överlämnande av medlen. Stiftelsens medel ska förvaltas på sätt som företagen föreskriver.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bäckmankoncernens Vinstandelsstiftelse
Organisationsnummer:802478-2750
Adress:
  • Bäckman Blästermaskiner AB
  • Box 40
  • 682 21 FILIPSTAD
Telefonnummer:0590-125 45
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:69 225 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS