ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen får utnyttjas för ekonomiskt stöd i form av bidrag till behövande elev vid den kommunala vuxenutbildningen i Malmö, därvid såväl engångsbidrag som årliga bidrag under högst fyra år kan komma ifråga.
Minst en tiondel av fondens årliga avkastning skall läggas till kapitalet samt att avkastningen inte får användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bachmanska stiftelsen
Organisationsnummer:846003-4666
Adress:
  • Malmö Kommun
  • Stadskontoret, Donationer
  • 205 80 MALMÖ
Telefonnummer:040-34 11 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS