ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen får utnyttjas för ekonomiskt stöd i form av bidrag till behövande elev vid den kommunala vuxenutbildningen i Malmö, därvid såväl engångsbidrag som årliga bidrag under högst fyra år kan komma ifråga.Minst en tiondel av fondens årliga avkastning skall läggas till kapitalet samt att avkastningen inte får användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bachmanska stiftelsen
Organisationsnummer:846003-4666
Adress:
  • Malmö Kommun
  • Stadskontoret, Donationer
  • 205 80 MALMÖ
Telefonnummer:040-34 11 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Till grundkapitalet skall årligen läggas en tiondel av avkastningen å stiftelsens tillgångar. Avkastningen i övrigt skall användas för utdelning till elever mantalsskrivna i Hedemora kommun och med undervisning vid yrkesinriktade linjer och specialkurser vid gymnasieskolan. Minst hälften disponeras till stipendier och premier och återstoden till befrämjande i övrigt av andlig och fysisk fostran inom gymnasieskolan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bachmanska stiftelsen
Organisationsnummer:802480-5098
Adress:
  • Hedemora kommun/ekonomikontoret
  • Box 201
  • 776 28 HEDEMORA
Telefonnummer:0225-340 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:170 874 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS