ÄNDAMÅL

[…] räntan skall tillfalla en fattig, flitig och gudfruktig student af Stockholms nation […] att stipendiet tillsättes […] utan förutgående ansökan[…] på grund af deras bästa öfvertygelse om hvem som i alla afseenden motsvarar gifvarinnans fordringar för kompetens.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:B. Posses stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-3001
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-471 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS