ÄNDAMÅL

Av avkastningen skall 1/10 varje år läggas till kapitalet. Sedan stiftelsens löpande utgifter bestridits, skall återstoden användas till:
– främjande av vård av ålderstigna, sjuka och lytta,
– främja barns eller ungdoms vård, fostran eller utbildning,
– utdelning av julgåvor till kroniskt sjuka och sjuka, intagna å sanatorier,
– och även i någon mån, utdelande av bidrag till änkor med försörjningsplikt mot två eller flera minderåriga barn.
Stiftelsens för utdelning avsedda medel måkunna fördelas dels genom personliga understöd eller bidrag, dels ock genom gåvor till sammanslutningar eller inrättningar med ändamål, som sammanfalla med denna stiftelses. Minst 1/3 av medlen skola komma behövande personer, bosatta inom Älvsborgs län tillgodo med företrädesrätt för personer bosatta inom Skene municipalsamhälle, Örby socken och Alingsås stad.
– och medicinsk forskning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Axel Linders Stiftelse nr 2
Organisationsnummer:868401-2902
Adress:
  • Margareta Mökander
  • Markgatan 39
  • 441 51 AlingsÃ¥s
Telefonnummer:0322-672310
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS