ÄNDAMÅL

Fyra femtedelar av fondens ränta för tre på varandra följande år utdelas som belöning för vetenskaplig förtjänst. Beloppet avrundas nedåt till närmaste hela tiotal kronor. Återstående ränteavkastning lägges årligen till fondkapitalet för detsammas förstärkande. Belöningen utdelas vid högtidslandskapet den 30 april det år, som kommer näst efter den sista i treårsperioden, utan föregående ansökan till vid universitetet för terminen närvarande landsman, som icke är akademisk lärare och som minst tre år vistats vid universitetet samt därunder ådagalagt utmärktare vetenskaplig begåvning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:August Forsbergs Belöningsfonds Premiestiftelse
Adress:
  • Västmanlands-Dala nation
  • Box 2062
  • 750 05 Uppsala
Telefonnummer:0768-822480
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS