ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet, Campus Kalmar.Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att ge anslag till enskilda personer eller grupper i form avstipendier till de mest förtjänta magister eller fil.kand uppsatserna som framlagts vid institutionen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Astrid och Åke Wahlgrens Stiftelse
Organisationsnummer:832401-6842
Adress:
  • Linnéuniversitetet
  • Ekonomiavdelningen
  • 351 95 Växjö
Telefonnummer:0470-708160
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 146 036 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS