ÄNDAMÅL

Att lämna studiehjälp till elever på teknisk gymnasielinje vid läroanstalt inom Härjedalen och Jämtland. Behörig att erhålla studiehjälp är elev som är dels född och uppvuxen i Härjedalen, dels studerar vid läroanstalt belägen på sådant avstånd frånhemorten att kostnader för resor till och vistelse på studieorten innebär avsevärda merutgifter jämfört med vad som gäller för elev som studerar på hemorten. Studier inom eltekniskt område ger företräde till erhållande av studiehjälp.Hela årliga avkastningen skall användas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Astrid och Karl-Ivar Cedergrens Stiftelse
Organisationsnummer:893202-0319
Adress:
  • Handelsbanken
  • Box 663
  • 831 27 Östersund
Telefonnummer:063-167900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 081 517 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS