ÄNDAMÅL

§ 1 Stiftelsen som bildats i enlighet med Astrid och Karl Ivar Cedergrens önskemål skall ha till ändamål att lämna studiehjälp till elever på ett nationellt program vid en gymnasieskola inom landskapen Härjedalen och Jämtland. Behörighet att erhålla studiehjälp är elev som är dels född och uppvuxen i Härjedalen, dels studerar vid en gymnasieskola belägen på sådant avstånd från hemorten att kostnader för resor till och vistelse på studieorten innebär avsevärda merutgifter jämfört med vad som gäller för elev som studerar på hemorten. Studier inom tekniskt område ger företräde till erhållande av studiehjälp. — § 10 Hela stiftelseförmögenhetens årliga avkastning skall, sedan förvaltnings- och andra administrationskostnader gäldats, användas för fullgörande av ovan angivna ändamålsbestämmelser. Finnes något år ej behöriga sökande får avkastning sparas för utdelning kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Astrid och Karl-Ivar Cedergrens Stiftelse
Organisationsnummer:893202-0319
Adress:
  • Handelsbanken
  • Box 663
  • 831 27 Östersund
Telefonnummer:063-167900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 081 517 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS