ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha som huvudsakliga uppgift att förvalta fastigheten Piparp 1:4 på ett sådant sätt att den kan tjäna som förebild för hur en för bygden traditionell skogs- och jordbruksfastighet kan brukas med särskilda hänsyn till dess natur- och kulturmiljövärden. Av fastighetens skogsmarksareal skall ca en tredjedel avsättas som reservat, vilket skall utvecklas mot en för trakten naturlig och orörd ädellövskog. Fastigheten tillhörande byggnader får inte avstyckas eller på annat sätt försäljas från Piparp 1:4.Stiftelsen skall särskilt ge skolor och ideella föreningar möjlighet att i studiesyfte besöka fastigheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Artur och Ture Nilssons stiftelse
Organisationsnummer:837001-3503
Adress:
  • Marianne Blad
  • Äspet 161
  • 247 99 Genarp
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS