ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att förvalta Artur Lundkvists födelsehem samt att bland författare, konstnärer och andra personer som stipendier fördela de medel som influtit till stiftelsen. Primärt innefattar stipendiet fri vistelse å stiftelsegården.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Artur Lundkvists och Maria Wines stiftelse
Organisationsnummer:837600-7681
Adress:
  • Mats Ekedahl
  • Dalshult
  • 284 92 Perstorp
Telefonnummer:705672420
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS