ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara dels att ytterligare främja och utveckla levnadsvillkoren i samhället Kinnared, dels att ekonomiskt stödja fysiska personer som studerar eller ämnar studera, vilka personer stadigvarande är bosatta i samhället Kiinnared, Ulricehamns kommun. Samhället Kinnared begränsas i norr av nuvarande riksväg 40 och i söder av vägen Ulricehamn – Köttkulla.Därtill skall Stiftelsen tillse att fullständig vård och skötsel sker av min och mina föräldrars gravplatser.Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att dels utge ekonomiska bidrag för olika aktiviteter och investeringar i Kinnared, vilka inte till fullo bekostas genom offentlig myndighets försorg, dels utge ekonomiska bidrag till studerande i form av stipendier. Därtill skall Stiftelsen till vidare ombesörja att erforderliga medel inbetalas till Kyrkoförvaltningen för vård och skötsel av ovan angivna gravplatser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Arne Anderssons Stiftelse för samhället Kinnareds väl
Organisationsnummer:802425-0253
Adress:
  • Göran Tjäder
  • Rådhusgatan 8
  • 523 35 Ulricehamn
Telefonnummer:0321-12654
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 068 867 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS