ÄNDAMÅL

Att uppföra, äga och underhålla ett kapell i Arådalen, vilket skall användas för gudstjänter och därtill ansluten verksamhet samt för annan ideell och kulturell verksamhet som tjänar bygdens och kyrkans intressen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Arådalens Kapellstiftelse
Organisationsnummer:893202-6217
Adress:
  • c/o Tirén
  • Backen 593
  • 845 72 Oviken
Telefonnummer:0643-10005
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:493 563 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS