ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja forskningen om och bevarandet av den biologiska mångfalden.

För att uppnå dessa syften ska stiftelsen arbeta med och stödja riktade projekt och andra arrangemang inom forskning, utbildning och kunskapsspridning, naturvård inklusive områdesskydd och artårgärder, ekologisk restaurering, hållbart nyttjande av naturresurser, socialt entreprenörskap, teknisk utveckling och tillämpning, kommunikation, rådgivning samverkan, samt andra teman och områden som styrelsen anser vara i enlighet med stiftelsens anda och ändamål.

Kapital ska tillföras stiftelsen genom insamlingsverksamhet. Stiftelsen äger även bedriva näringsverksamhet samt utdela stipendier för främjandet av ändamålet.

Stiftelsen ska använda erhållet kapital samt avkastningen därav för att långsiktigt uppfylla ändamålet, varvid ska beaktas att erforderliga medel finns för revision och andra åtgärder för en betryggande administration och utveckling.

Stiftelsen ska ha rätt att förvärva, förvalta, sälja, byta och hyra mark, fastigheter, byggnader, utrustning, annan infrastruktur och företag för ändamålets uppfyllande. Viktiga ledord ska vara excellens, inkludering, hållbarhet, samarbete, ambition, innovation, kvalitet, ansvar, transparens och gemenskap.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Antonelli Foundation for Biodiversity Research and Conservation Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802482-2838
Adress:
  • Trastgatan 18
  • 42669 Västra Frölunda
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS