ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande sjuka och åldringar i Malmö stad, speciellt bland dem, som kunna hänföras till pauvres honteux. Stiftelsens syfte kan tillgodoses antingen genom direkta bidrag till hjälpbehövande eller genom understödjande av hem för pauvres honteux eller för sjuka och ålderstigna. Stiftelsens verksamhet skall utövas på ett försynt sätt. Därest någon av våra nu levande släktingar av familjerna Nellborn, Ekström, Dyberg och Arndt skulle komma ibehov av hjälp, skola de oavsett boningsorten äga företräde vid utdelning av medel från stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anna-Lisa och Sven Eric Lundgrens stiftelse för välgörande ändamål
Organisationsnummer:846002-0442
Adress:
  • FöretagsEkonomerna
  • Järnvägsgatan 53
  • 216 16 Limhamn
Telefonnummer:040-279039, 040-279079
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS