ÄNDAMÅL

Medlen skall användas efter Kyrkoherdens beslut för inre och yttre mission.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anna Hellströms stiftelse till inre och yttre mission
Organisationsnummer:864500-8791
Adress:
  • Borås pastorat
  • Box 393
  • 501 13 Borås
Telefonnummer:033-179410
E-post:kristina.h.andersson@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:94 220 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS