ÄNDAMÅL

Sedan ev. skatter och förvaltningskostnader betalats, skall resterande årliga nettoavkastningen av stiftelsen användas till att främja utbildning av sjuksköterskor i Malmöhus län, vilka skola vara svenska medborgare. Avkastningen kan även användas till direkt underhåll eller underhållsbidrag till behövande elever vid sådan undervisningsanstalt. Beloppet skall utbetalas till undervisningsanstalterna i länet, fördelat i proportion till respektive undervisningsanstalts elevantal.Genom kammarkollegiets beslutden 14 februari 2014 har tillstånd givits att få upphäva de föreskrifter som anger att avsättning till kaptialet ska ske och att endast avkastningen får användas för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anna C och Arvid P Anderssons Stiftelse
Organisationsnummer:843001-0499
Adress:
  • SEB Wealth Management
  • Institutioner & Stiftelser ST S3
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:499 235 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS