ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att underlätta fysiskt handikappades, särskilt rörelsehindrades, situation genom att lämna understöd för undervisning och utbildning, utöva hjälpverksamhet avseende bl a boendeförhållanden, arbetsmöjligheter och rekreation samt främja forskning och utvecklingsarbete.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Änggårdsstiftelsen
Organisationsnummer:857203-0149
Adress:
  • Consensus Stiftelsetjänst
  • Krokslätts Parkgata 4
  • 431 68 Mölndal
Telefonnummer:031-745 50 00
E-post:info@anggardsstiftelsen.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:21 361 987 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS