ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen skall användas till följande:1) till anordnande av konferenser, där aktuella teologiska frågor behandlas, särskilt sådana, som röra förhållandet mellan religion och kulturliv,2) till bestridande av kostnader för föreläsningar av teologer från utlandet eller från annat svenskt universitet,3) till understöd av resor, varigenom förtjänta teologer beredas tillfälle till studier av eller kontakt med den teologiska verksamheten i andra länder,4) till andra sådana ändamål, som kunna anses besläktade med de nämnda.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Andreas Rydelius stiftelse
Organisationsnummer:692355-1003
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS