ÄNDAMÅL

Fyra femtedelar av fondens ränta utdelas årligen som premium, dock så att beloppet avrundas nedåt till närmaste hela tiotal kronor. Återstående ränteavkastning lägges varje år till fondkapitalet för detsammas förstärkande.
Premiet utdelas utan föregående ansökan vid högtidslandskapet den 30 april till landsman, som är för terminen vid universitetet närvarande. Premietagare utses av Nationens seniorskonvent. Den, ”som i någon viss riktning visat sig äga speciell begåvning, skall äga företräde till premiens erhållande”. I övrigt må till premietagare väljas den, ”som eljest kan anses vara därtill värdig”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anders Zorns Premiestiftelse
Organisationsnummer:802481-5501
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02 Uppsala
Telefonnummer:076-882 24 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS