ÄNDAMÅL

Fyra femtedelar av fondens ränta, beloppet dock avrundat nedåt till närmaste hela tiotal kronor, utdelas som ett eller flera stipendier. Återstoden av ränteavkastningen lägges varje år till fondkapitalet för detsammas förstärkande.Stipendium tilldelas förtjänt landsman, som av seniorskonventet anses vara i trängande behov av tillfällig hjälp. Stipendium utgår för en gång.Är vid höstterminens slut den 15 december tillgänglig ränteavkastning helt eller till någon del icke tagen i anspråk, vare seniorskonventet skyldigt att vid sammanträde, som hålles senast sjunde dagen därefter, besluta, om sålunda uppkommen behållning skall innehållas för utdelning som stipendium ett följande år eller omedelbart användas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anders Zorns för tillfällig hjälps Stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802481-5428
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02 Uppsala
Telefonnummer:076-882 24 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS