ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att utge utbildningsstipendium åt ensamstående kvinnor, med minderårigt barn, som är legitimerad undersköterska eller sjuksköterska inom svensk vård och som vill vidareutbilda sig, eller påbörjat studier för att vidareutbilda sig, inom vården.

Stiftelsens ändamål är dessutom att, när medel därtill finnes, på annat sätt främja fortbildning för ensamstående kvinnor som är legitimerad undersköterska eller sjuksköterska inom svensk vård.

För utdelning av anslag och stipendier får användas årliga avkastning i form av räntor och utdelningar efter avdrag för stiftelsens kostnader. Den del av den årliga avkastningen som inte delas ut ska fonderas och läggas till kapital.

Styrelsen kan, när angeläget föreligger, för utdelning årsvis också utnyttja sitt kapital, dock som mest en procent (1 %) av stiftelsens likvida tillgångar enligt senast fastställda årsredovisning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anders & Susanne Fridells Stiftelse
Organisationsnummer:802482-4875
Adress:
  • Söderberg & Partners Wealth Services
  • Box 7785
  • 10396 Stockholm
Telefonnummer:08-4515000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS