ÄNDAMÅL

Att främja vård av behövande ålderstigna i Eftra och Slöinge socknar genom att i Slöinge stationssamhälle åt ifrågavarande ålderstigna inrätta hem i av stiftelsen särskild uppförd byggnad, där de skola beredas bostad mot lägsta möjliga ersättning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anders Johanssons, Svenstorp, Stiftelse, Svenstorpsgåvan
Organisationsnummer:849000-3350
Adress:
  • Mats Nilsson
  • Eftra Kyrkby 142
  • 311 67 Slöinge
Telefonnummer:0346-40356
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 861 489 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS