ÄNDAMÅL

Minst en tiondel av avkastningen skall läggas till kapitalet. Till landets specialskolor för döva och hörselskadade. Avkastningen skall komma eleverna till del såsom belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning, hjälp för elev för studier eller för studieresa inom eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller för förvärv av materiel eller andra saker.

Viss del av avkastningen kan tilldelas präster och konsulenter för att av dem användas i deras arbete bland vuxna döva och hörselskadade.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Allmänna skolstiftelsen för döva
Organisationsnummer:888000-6344
Adress:
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Box 1100
  • 871 29  Härnösand
Telefonnummer:010-4735000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS