ÄNDAMÅL

§2. Stiftelsen ska uppfylla sitt ändamål genom att lämna kontanta bidrag till organisationer eller personer som bedriver verksamhet inom något eller några av nedanstående områden; i Sverige eller internationellt. a) Verksamhet avseende vård, fostran, utbildning och omsorg av barn och ungdomar, och/eller, b) Projekt som syftar till ökad hållbarhet inom miljöområdet samt minskad miljöpåverkan inom offentlig eller privat verksamhet. Det finns många definitioner på hållbarhet och Allbastiftelsen vill fokusera på projekt som arbetar inom ekologisk hållbarhet/miljö. D.v.s. hållbar användning av jordens resurser, och/eller c) Främjandet av social hjälpverksamhet och bidrag till behövande vuxna, och/eller d) Främjande av vetenskaplig forskning inom det medicinska eller medicinsktekniska området; såväl grundforskning som tillämpad forskning, och/eller e) Humanitärt bistånd; såväl av katastrofkaraktär som av förebyggande art, och/eller f) Stöd till internationella svenska och internationella organisationer vars uppgift är att med hjälp av lokala utvecklingsprojekt i olika utvecklingsländer möjliggöra infra- och industriell strukturuppbyggnad i de länder där utvecklingen är eftersatt, företrädesvis genom bidrag till Stiftelsen Hungerprojektet i Sverige och dess systerorganisationer i andra länder. [..] §6. I första hand ska stiftelsens avkastning och årliga donationer (fritt eget kapital) användas för ändamålet. Efter enhälligt beslut av samtliga ledamöter i styrelsen må för stiftelsens ändamål jämväl tagas i anspråk hela eller delar av stiftelsens kapital, om detta kan anses vara i överensstämmelse med ändamålet för stiftelser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Allbastiftelsen
Organisationsnummer:802477-8980
Adress:
  • Allba Invest AB
  • Box 5851
  • 10240 Stockholm
Telefonnummer:87353660
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS