ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja arkeologisk utbildning och forskning, i första hand vid Högskolan i Örebro. Stiftelsens ändamål fullföljs genom att: 1. 25% av stiftelsens tillgångar avsätts för att stödja Högskolans ansträngningar att bygga upp utbildning och forskning inom ämnet arkeologi. Kapitalet får av styrelsen utdelas till Högskolan i Örebro för bestridande av kostnaderna för uppbyggnaden av utbildning och forskning inom ämnet arkeologi. 2. 75% av stiftelsens tillgångar avsätts för stipendier till forskare eller bidrag till forskningsprojekt inom arkeologi vid Högskolan i Örebro. Särskild tonvikt ska läggas vid bergshanteringen och dess framväxt samt järnframställningen inom Örebro län. Styrelsen kan dock i andra hand stödja välmeriterade projekt om järnhanteringen i Örebro län av forskare utanför Högskolan i Örebro. Av stiftelsens avkastning på denna del av kapitalet skall 90% utdelas som stipendier eller forskningsbidrag. Resterande del av avkastningen ska läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Allan Wetterholms Stiftelse för arkeologisk utbildning och forskning vid Örebro universitet
Organisationsnummer:875002-8782
Adress:
  • Örebro Universitet
  • HumUS
  • 701 82 ÖREBRO
Telefonnummer:019-602 87 01
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 766 956 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS