ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall 1/10 läggas till kapitalet. Återstoden skall ställas till rektorns vid läroverket förfogande att av honom i samråd med skolstyrelsen användas för ändamål, som inom gymnasiet främjara) lärjungarnas fostran och utbildning,b) vetenskaplig forskning och undervisning,c) konstnärlig, idrottslig, social eller annan därmed jämförlig verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Alingsås kommuns gymnasiefond
Organisationsnummer:802477-3031
Adress:
  • Swedbank Stiftelsetjänst
  • 404 80 Göteborg
Telefonnummer:031-7390188
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:37 322 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS