ÄNDAMÅL

Minst 15 % av avkastningen lägges till| kapitalet, resterande disponeras av lärarrådet att användas enligt följande:1 Högst 30 % av disponibel del kan få användas till verksamhet inom elevkåren eller till enskild elev som kan behöva snabb hjälp. Medel till elevkåren bör främst främja idrotts- och friluftsverksamhet vid skolan eller utdelas till klass som på olika sätt bidragit till trivseln inom skolan.2 Resterande del utdelas som stipendier om minst 3OO kronor till förtjänta elever.3 Därvid skall främst tagas hänsyn till elevens vilja att prestera ett gott resultat samt att denne levt upp till de krav som skolans regler föreskriver.Skulle skolans läggas ned skall fondens avkastning efter ansökan utdelas till lantbruksstuderande ungdom från Vadsbo och Kåkinds härader enligt regler som utformas av fondförvaltaren.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Albert Franssons Fond
Organisationsnummer:862000-9095
Adress:
  • Töreboda LRF-avd.Chrisina Johansson
  • Torstorp Nolgården 9
  • 545 90 Töreboda
Telefonnummer:0707-567099
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS