ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att utan enskilt vinstsyfte dels förvärva mark avsedd för bebyggande, dels ock uppföra och förvalta hus innehållande huvudsakligen bostadslägenheter avsedda i första hand för personer, som är anställda vid Aktiebolaget Mölnbacka-Trysil, Forshaga, ävensom därmed allierade företag.Ändamålet ändrat genom Kammarkollegiets beslut 2009-10-16:Stiftelsen har till ändamål att utan enskilt vinstsyfte verka för att stödja idrottsliga eller kulturella ändamål främst i Forshaga kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Aktiebolaget Mölnbacka-Trysils Bostadsstiftelse
Organisationsnummer:873200-1972
Adress:
  • Forshaga kommun
  • Box 93
  • 667 22 FORSHAGA
Telefonnummer:054-17 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:135 774 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS