ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara till förmån för behövande ålderstigna och ensamma personer i S:t Petri församling i Malmö. Fonden skall förvaltas av församlingens kyrkoråd och församlingens diakonissa äger bestämma om användningen för detta ändamål av såväl fondens avkastning som dess kapitalmedel så långt dessa räcker härtill.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Agda Gullbergs donationsstiftelse
Organisationsnummer:846501-6361
Adress:
  • Malmö Pastorat
  • Box 346
  • 201 23 Malmö
Telefonnummer:040-35 90 43
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS