ÄNDAMÅL

Årliga avkastningen ska fördelas enligt följande.

A. 1/3-del skall tillfalla Stockholms sjömansinstitut. Skulle institutet upphöra eller få annat huvudmannaskap, som icke har kyrklig karaktär, skall denna del av avkastningen – efter bestämmande av kyrkoherden i Vaxholms församling – tillfalla annan kyrklig verksamhet bland svenskt sjöfolk.

B. 1/3-del skall utdelas som julgåvor till äldre, behövande personer inom Vaxholms församling.

C. 1/3-del skall användas för Vaxholms kyrkliga församlingshems behov, företrädesvis till nyanskaffning av inventarier.

Det skall ankomma på kyrkoherden i Vaxholms församling att ensam bestämma om fördelningen av medlen under B. och om användningen av medlen under C. Skulle församlingen anordna gemensamt julfirande huvudsakligen för ensamma och äldre behövande personer, äger kyrkoherden bestämma, att medlen under B. istället helt eller delvis skall användas för dylikt julfirande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Abrahamssons stiftelse
Organisationsnummer:802403-3998
Adress:
  • Vaxholms församling
  • Box 38
  • 185 21 Vaxholm
Telefonnummer:0854171706
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS