ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom näringsläran och närliggande vetenskapliga områden med särskild inriktning på att erhålla och sammanställa information om resultatet av sådan forskning. Stiftelsens ändamål skall främst tillgodoses genom att stiftelsen finansierar och organiserar återkommande symposier kring näringsfrågor samt genom anslag antingen direkt till enskilda forskare eller till sammanslutningar och institutioner.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AB Marabous Stiftelse för främjande av näringsforskning
Organisationsnummer:815201-1360
Adress:
  • SPWM Special Clients Services
  • Box 7785
  • 10396 STOCKHOLM
Telefonnummer:072-855 51 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS