ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den för utdelning disponibla avkastningen får användas, efter ansökan från rektor, enligt beslut av Lunds kommun för att tillgodose behov som ligger vid sidan av den obligatoriska skolundervisningen, företrädesvis för – insatser inom det informationsteknologiska området, – insatser för en miljö för en hållbar samhällsutveckling, – insatser för samarbete med den europeiska och internationella omvärlden, – insatser för att utveckla jämställdhet och elevdemokrati. Den årliga disponibla avkastningen får inte användas till sådana ändamål som skall bekostas av allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hedda Hylanders stiftelse till förmån för det obligatoriska skolväsendet i Lund
Organisationsnummer:845003-3223
Adress:
  • Lunds Kommunkontor, Ekonomisk planering
  • Box 41
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-35 50 20
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS