ÄNDAMÅL

a) ”såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad, b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta, c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel, d) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon samt (e) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta.” Resterande avkastning skall användas i enlighet med punkten 1 i Kammarkollegiets beslut 1973-03-12 angående s.k. frisängsfonder för behövande patienter som vårdas i första hand i Härnösand och i andra hand i övriga Region Västernorrland.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Samstiftelse nr 7
Organisationsnummer:888000-8522
Adress:
  • Region Västernorrland
  • 871 85 Härnösand
Telefonnummer:0611-800 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 467 732 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS