ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är, att så länge Aktiebolaget J.A. Göthes Järnvaruaffär bedriver sin verksamhet, under förvaltning av en särskild styrelse upplåta fastigheten (Västra Sälen 8 II i Transtrands socken) till bostad under semester eller annan fritid åt i bolagets tjänst anställda och pensionärer samt deras familjer och härigenom bereda dem tillfälle till stärkande friluftsliv och rekreation i fjällen, varvid främst skola komma ifråga de anställda och pensionärer, vilka voro i bolagets tjänst under Jonas Billows verksamhetsår därstädes.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Jonas & Märta Billows stiftelse
Organisationsnummer:883200-1559
Adress:
  • Göthes AB
  • Box 1928
  • 791 19 FALUN
Telefonnummer:010-483 40 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:186 932 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS