ÄNDAMÅL

Att främja barns vård vid Akademiska sjukhuset i Uppsala genom att stimulera det friska hos det sjuka barnet, stödja den läkande miljön och utvecklingen av omvårdnad för det sjuka barnet och verka för en stimulerande helhetsmiljö. Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att använda sina samlade resurser för främjande av vård bl a genom särskilda trivselskapande åtgärder för att underlätta barnens sjukhusvistelse, påskynda deras rehabilitering samt berika deras fritid och rekreation. Främjande kan se genom bl a penningbidrag, olika aktiviteter och stödåtgärder, gåvor eller på annat lämpligt sätt, till förmån dels för barn vid Akademiska sjukhuset, deras syskon och föräldrar och andra nära anhöriga, dels för barnsjukvården vid Akademiska sjukhuset. Stiftelsens medel får dock inte användas för sjukhusets normala drift.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Akademiska sjukhusets barnfond
Organisationsnummer:802424-9289
Adress:
  • Ahlford Advokatbyrå
  • Box 1111
  • 751 41 Uppsala
Telefonnummer:018-189000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS