ÄNDAMÅL

William J. Clinton Foundation verkar för att implementera långsiktiga lösningar som är inriktade på klimatförändringen, förbättrar människors hälsa, bekämpar fattigdomen i världen och får bukt med barnfetma. Stiftelsen ska tillgodose de i ingressen angivna syftena genom att med sina samlade resurser i egen regi eller i samverkan med andra utveckla och verka för implementering av långsiktiga lösningar på lokal nivå och i alla världsdelar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802426-5756
Adress:
  • Advokatfirman Törngren Magnell
  • Västra Trädgårdsgatan 8
  • 111 53 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-40028300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 902 799 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS