ÄNDAMÅL

Behovsprövade stipendier åt ungdom från Stockholm för fortsatt utbildning efter genomgången av obligatorisk skola. Utdelningen av disponibel avkastning meddelas av Stockholms Skoldirektion.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Wilhelm och Fredrika Falks Stiftelse
Organisationsnummer:802008-4995
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS