ÄNDAMÅL

Trygga pensionsutfästelser, som dotterbolaget Linköpings Plåt o Ventilation AB eller moderbolaget Linköpings Plåt- och Ventilations Service AB lämnat gentemot:a) anställda som är eller varit av bolagsstämman valda ledamöter eller suppleanter i något av bolagens styrelser eller till efterlevande efter sådana anställda,b) anställda makar/sambor, även som anställda tidigare makar/sambor, till sådana anställda som innefattas i a) ovan eller till efterlevande efter sådana anställda som avses i denna punkt b),c) anställda som är barn och fosterbarn till sådana anställda som avses i a) eller b) ovan eller till efterlevande efter sådana anställda som avses i denna punkt c).Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyllde de i 58 kap inkomstskattelagen (1999:1229) angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Wall Gemensamma Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802426-4312
Adress:
  • Norra Oskarsgatan 25
  • 582 73 Linköping
Telefonnummer:013-253360
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 984 287 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS