ÄNDAMÅL

Att trygga pensionsutfästelser, som Wadab Walloxen Diagnostik AB (556270-7967) lämnat gentemot anställda, som är eller varit av bolagsstämman valda medlemmar eller suppleanter i bolagets eller dess dotterbolags styrelse eller till efterlevande eftersådana anställda. Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyller de i 31 § kommunalskattelagen angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Wadab Walloxen Diagnostik ABs särskilda pensionsstiftelse
Organisationsnummer:817603-2475
Adress:
  • Miab Förvaltning AB
  • Box 923
  • 751 09 Uppsala
Telefonnummer:018-656780
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS