ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja sådana verksamheter som är ägnade att främja välfärden åt arbetstagare som vid var tid är anställda vid Volvo Parts AB (nedan benämnt ”Volvo”) och/eller dess dotterbolag. Utanför ändamålet faller främjandet av sådanvälfärd som avser pension, avlöning eller annan förmån som Volvo är skyldig att utge till enskilda arbetstagare samt vidare främjandet av facklig verksamhet.Stiftelsen är grundad på ett av Volvo tillskjutet kapital om SEK ettusen (1 000). Detta grundkapital skall användas till förmån för de anställda vid de olika driftsställena i ungefär samma relation, som den vari de anställda vid driftsstället står till samtliga anställda vid Volvo.I den mån Volvo eller annan tillskjuter medel utövergrundkapitalet skall det stå givaren fritt att bestämma om annan fördelningsgrund för medlens användning vid de olika driftsställena än som stadgas för grundkapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Volvo Parts AB:s Personalstiftelse
Organisationsnummer:857208-7131
Adress:
  • 30100 ARH12
  • 405 08 Göteborg
Telefonnummer:0157-65010
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:828 231 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS