ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja sådana verksamheter som är ägnade att främja välfärden åt arbetstagare vid Volvo Lastvagnar AB. I ändamålet innefattas bekostandet och uppförande av drivandet av idrotts- och sportanläggningar, semesteranläggningar,klubblokaler och bibliotek etc. Utanför ändamålet faller främjandet av sådan välfärd som avser pension, avlöning eller annan förmån som bolaget är skyldigt att utge till enskilda arbetstagare samt vidare främjandet av facklig verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Volvo Lastvagnar AB:s Personalstiftelse
Organisationsnummer:857205-4396
Adress:
  • Volvo Lastvagnar AB
  • Box 1416
  • 901 24 Umeå
Telefonnummer:090-707000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 266 429 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS