ÄNDAMÅL

Att trygga utfästelser om pension lämnade av Viking Film Aktiebolag till arbetstagare och deras efterlevande.Stiftelsen kan trygga pensionsutfästelser såväl inom som utom allmän pensionsplan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Viking Film Aktiebolag särskilda Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802400-1664
Adress:
  • Advokatfirman Lindahl KB
  • Box 1203
  • 75142 Uppsala
Telefonnummer:018-161850
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS