ÄNDAMÅL

Stiftelsen har som huvudsakligt ändamål att direkt eller indirekt genom dotterbolag eller filial, såväl nationellt som internationellt, ge stöd och hjälp till behövande människor som befinner sig på, eller har varit på, flykt från krigshärjade områden, naturkatastrofer eller annat förhållande som förorsakat flykten (”Behövande”). Stiftelsen kan vidare verka för att Behövande integreras i det samhälle dit de anländer samt kan återvända till, eller upprätthålla kontakt med personer som finns kvar på stället som den Behövande har flytt ifrån. Stiftelsen får tillgodose sitt ändamål genom att anordna och finansiera olika insatser och åtgärder till förmån för Behövande. Stiftelsens ändamål får även fullgöras genom stöd till andra juridiska eller fysiska personer eller projekt för främjande genom deras försorg av ovan angivna ändamål. Stiftelsen får också finansiera egna eller andras informationsspridningsprojekt som syftar till att öka förståelsen för Behövandes situation. Stiftelsen äger rätt att genom andra åtgärder än nu nämnda förverkliga sitt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Vi Gör Vad Vi Kan Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802479-0738
Adress:
  • Ledberg
  • Björkhagsvägen 2
  • 186 35 Vallentuna
Telefonnummer:070-4432205
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS