ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att i den ordning dessa stadgar föreskriva bereda pension åt personer, som äro eller varit anställda hos Sveriges Verkstadsförening, ävensom till efterlevande efter sådana personer. I andra hand må stiftelsens medel kunnakomma till användning för fullgörande av de betalningsförpliktelser Verkstadsföreningen påtagit sig i förhållande till Svenska Personal-Pensionskassan.Från pensionsstiftelsen får utbetalning ej ske av andra pensioner än sådana som falla inom ramen för vad som vid varje utbetalningstillfälle är att hänföra till pensioner och pensionsförsäkringar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Verkstadsföreningens Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802008-1108
Adress:
  • Box 5510
  • 114 85 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-782 08 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS